Minusta

Minä, taiteilija ja meedio Anna Seppänen, olen ValonKosketuksen perustaja ja monialainen tekijä.

Teen ensisijaisesti kuvataidetta ja toimin henkimaailman palvelijana.

Pidän rumpupiirejä esivanhempiemme tapaan ja ohjaan kvanttihypnoosimatkoja, joissa matkaaja pääsee vuorovaikutukseen sisäisen viisautensa kanssa.

Tarjoan eheyttäviä energiahoitoja sekä stressinhallintaan rentoutus- ja hypnoosivalmennuksia.

Kohdataan valolla ja rakkaudella!

Meedio Anna Seppänen
Kvanttihypnoosi -perusteet 23.1.2022
Kvanttihypnoosi -jatko 12.11.2022

Suoritin 23.1.2022 Marjut Saariniemen opissa Kvanttihypnoosikoulutuksen -perusteet ja syventävän osuuden 12.11.2022.

Oivalsin ja opin miten kaikkea meidän sisäinen viisautemme pystyy meille antamaan. Sain myös suurta tietoa siitä, että meillä jokaisella on yhteys tähän korkeimpaan tietoisuuteen ja vuoropuhelu universaalin älyn kanssa on mahdollista.

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia harjoitushoitoasiakkaitani, sillä te mahdollistitte tämän syvän oppimisen.

Suurkiitos rakkaille kanssaoppijoille ja ennen kaikkea opettajalleni Maijulle.

Rentoutusvalmentaja 2020
Hypnoosivalmennus 2021

Suoritin vuonna 2021 Hypnoosivalmennus -koulutuksen ja vuonna 2020 Rentoutusvalmentaja -koulutuksen.

Koulutukset ovat Suomen Hypnoosiliitto SHL ry:n opintovaatimuksien mukaiset, ja tämän ansiosta voin käyttää SHL Mentaalivalmentaja -nimikettä.

Sydämellinen kiitos suurelle joukolle harjoitusasiakkaitani,  te mahdollistitte valmistumiseni.

Kaunis kiitokset antoisista ja opettavaisita koulutusviikonlopuista kurssiystäville ja viisaille opettajilleni Sampsa Korhoselle ja Risto Santavuorelle.

Energiahoitokoulutus 2018

Olen suorittanut vuonna 2018 Olemuksen Valopallo (Elämänkosketus) energiahoitokoulutuksen.

Valmistuin juurikin syntymäpäiväni, 09.12., kunniaksi lähes vuoden kestäneeltä antoisalta valmennukselta.

Sain oppia ikivanhoista taidoista ja kyvyistä, jotka antavat minulle mahdollisuuden toimia Korkeimman Valon taajuudella.

Minulla on nyt suuri kapasiteetti käytössäni ja tämän opetuksen ansiosta voin sitä harjoittaa ja jakaa eteenpäin.

Olen omassa voimassani, vahvassa uskossani ja näen paljon mahdollisuuksia.

Valtaisa kiitos kanssakulkijoilleni, teille rakkaille valopalloille. Meitä yhdistää ikuinen valosidos.

Suurkiitos rakkaille opettajilleni: Susan Hedman ja Bengt Mether

 

Mediaalinen jatkokurssi 2019-2020
Mediaalinen peruskurssi 2017 - 2018
Henkisen tietouden kurssi 2017

Olen suorittanut Mediaalisen jatkokurssin vuosina 2019 - 2020 ja Mediaalisen peruskurssin vuosina 2017 - 2018 sekä Henkisen tietouden kurssin 2017.

Opinahjoni oli sekä Suomen Spiritualistinen seura ry ja Lahden Henkinen kehitys ry.

Rakkailta opettajiltani; Harriet Piekkola, Tuula Jukola-Nuorteva, Unna Nuutinen, Riitta Tissari, Ritva Nuotio ja Pia Österberg, sain suuren tiedon ja vahvistuksen sille, että voin toimia mediaalisella alalla.

Löysin koulutuksen aika myös erityisosaamiseni; henkitaiteen. Tämän suuren lahjan ansiosta voin nyt harjoittaa taidetta kaikkien hyväksi.

Olen hyvin kiitollinen kaikkien ryhmien jäsenille. Teidän ansiosta olen avautunut henkimaailmalle ja voin toimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Reiki I, 2014
Reiki II, 2015

Olen suorittanut vuonna 2015 Reiki II ja vuonna 2014 Reiki I -koulutukset.

Erinomaisen Usuin reikiin liittyvien hoitotapojen opetuksessa omaksuin luontevasti energialla parantamisen voiman.

Koulutusten oppimisprosessit olivat elämänpolullani valtavan käänteen tekeviä.

Sain myös tärkeän tuen kasvuprosessissani ja tästä on suuri kiittäminen rakasta opettajaani Raini Hallamaata ja Reikin voimaa.